SİTE İÇİ ARAMA

Kalbin intraventriküler iletiminin ihlali.

Kardiyovasküler sistem patolojisi şu anda yaygınlık açısından diğer tümler arasında ilk sırada yer almaktadır.

Modern dünyada pek az insan kardiyovasküler sistemin ritmi ihlallerini duymamıştır. Bu patolojik koşullara kalbin intraventriküler iletiminin ihlalidir.

İletkenlik bozukluğu zorunlu olduğunu göstermezSinir impulslarının geçişi yokluğu. Bu durum, sadece önde gelen sistemdeki bir ihlali gösterir, bu da darbe iletim frekansının yavaşlaması (ve sırasıyla ritimde bir azalma) ve dürtülerin (kardiyak arrest) geçişinin tamamen durması olarak ortaya çıkabilir. Böylece kalbin intraventriküler iletiminin ihlali, kalp tıkanıklıkları ile kendini gösterir. Buna göre, bunların tümü, sinir uyarılarının daha düşük bir frekansla yürütüldüğü tamamlanmış (sinirsel bir dürtü geçişinin yokluğu) ve tamamlanmamıştır.

Ek olarak, intraventrikülerKalbin iletimi lezyon bölgesi tarafından sınıflandırılabilir (örneğin, Guiss kümesinin sağ veya sol bacağının blokajı). Benzer şekilde, tüm blokajlar proksimal ve distal olanlara ayrılabilir. Kalp dokusunun sinir liflerinin distal kısımlarından bahsediyorsak, daha az elverişlidir ve doktordan daha fazla dikkat gerektirir.

Ablukanların sınıflandırılması için başka bir seçenek: kalıcı (kalıcı veya kronik) ve geçici (kararsız veya akut).

Kalbin intraventriküler iletimini ihlal eden nedenler üç ana gruba ayrılabilir: organik, fonksiyonel ve tıbbi.

Organik - iletken yapıda değişikliklerkalbin sistemi. Bu değişiklikler miyokardit, koroner kalp hastalığı (kalp krizi, anjina pektoris, kardiyoskleroz ve diğerleri), konjenital malformasyonlar, kardiyomiyopati ve bazen ameliyattan sonra görülebilir.

Fonksiyonel değişiklikler - işteki değişikliklerCCC'nin organik patolojisi yokluğunda kalbin iletim sistemi. Kalbin iletim sisteminin çalışmasını düzenleyen ana sistemler, sempatik ve parasempatik sistemlerdir. Dahası, sempatik sistem iletkenliği artırır ve parasempatik sistem yavaşlar. Normalde, bu iki sistemin etkisi dengelidir, ancak denge bozulursa, kardiyovasküler sistemin işleyişindeki fonksiyonel değişiklikler gözlenir. Parasempatik sistemin aktivitesinin güçlendirilmesi "vagotoni" dir.

İlaçla ilgili sebepler. Bu grup, amacı kalbin ritminden sapmalara neden olabilecek ilaçlar içerir. Bu grup ablukanın özelliği, son derece şiddetli bir seyir ve tedavinin zayıflığıdır (şiddet).

İntraventriküler iletimin ihlaliElektrokardiyografik yöntem ile teşhis edilir. Geçici ritim bozukluklarının varlığında, özel bir EKG türü uygulanır - Holter izleme.

Bu nedenle, standart bir EKG'nin yerini yargılamak zordur, dolayısıyla bir proksimal veya distal blokajın varlığını netleştirmek için, His demetinin (EPG) bir elektrogramı kaydedilir.

Engellemenin başlangıcında sinir sisteminin (sempati ve parasempatik) katılımını tanımlamak için fiziksel aktiviteye sahip bir deneme yapılır.

Böylece, kalp patolojisi tanısıŞimdiki zaman, kalbin intraventriküler iletiminin ihlalini kolayca tespit etmeyi mümkün kılan, çok açık ve niteliksel olarak geliştirilmiştir. Bu hastalık grubunun tedavisi, öncelikle etiyolojik açıdan. Yani, ilk etapta tedavi, ablukanın nedenini ve sadece ikinci sırada - semptomatik tedaviyi ortadan kaldırmayı amaçlamalıdır.

  • Değerlendirme:  • Yorum ekle